Sundhedsfremmende fodring af heste - et Ph.D. - projekt

Foto: Slawik
Foto: Slawik

Projektet var et treårigt Ph.d. studie om sundhedsfremmende fodring af heste, der blev gennemført i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (den tidligere Landbohøjskole) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet. Professor Anne-Helene Tauson og professor Knud Erik Bach-Knudsen var vejledere.
Projektet blev støttet økonomisk af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danisco Sugar A/S og St. Hippolyt Danmark A/S.

Ph.d – projektet bestod af tre delprojekter, hvor sammenhængen mellem fodermidlernes næringsstofindhold og deres fysiologiske virkning i hesten blev undersøgt. Hensigten med projektet var dels at kunne formulere sportshestes optimale energiforsyning dels at kunne formulere en lavenergifoderration, der mætter den nøjsomme pony.

Ph.D. Christine Brøkner:
Ph. D. projekt - Dyrevelfærd, sundhedsfremmende energifoder til heste

Læs om projektet her som pdf

Kontakt