Forskning - MoviCur®

MoviCur® til styrke og smidighed

Læs mere om MoviCur
Læs mere om MoviCur

St. Hippolyt research - Marts 2015

Innovativt koncept i forebyggelse og behandling af degenerative forandringer i bevægeapparatet


Bevægeapparatet og skelettet hos heste er udsat for en øget risiko for degenerative forandringer af mange forskellige årsager, som fx store præstationskrav, for store belastninger under træning, for hurtig vækst hos unghesten, genetiske forandringer og forkert ernæring.

Halthed hos heste er en af de hyppigste årsager til begrænset brug af disse heste. Man skønner, at mere end 60 % af alle haltheder, hvor årsagen er en skade, er en følge af ledbetændelse eller inflammation i lemmerne.

Hyppigt optrædende degenerative forandringer i hestens bevægeapparat er:
- arthrose
- osteochondrose (OCD)
- chondrocalcinosis
- betændelser i led
- rheumatiske forandringer

For at bevise de ernæringsmæssige egenskaber af forskellige fodertilskud til understøttelse af bevægeapparatet er det nødvendigt at forstå det anatomiske og fysiologiske grundlag.
Den normale knogle er beklædt med brusk, hvis fjedrende egenskaber muliggør lette deformationer under bevægelse (Nicpon et al. 2013). Derved opnås der spænding og en naturlig bevægelsesafvikling.

Ledkapslen omslutter ledhulen, der er fyldt med ledvæske (synovialvæske). Leddets væske spiller en vigtig rolle i forsyningen af ledbrusken med essentielle næringsstoffer samt i beklædningen af overfladerne, der gnider mod hinanden.

Ledvæsken består af funktionelle proteiner, enzymer og glycosaminoglycaner. Hvis brusken som følge af en skade eller overbelastning og efterfølgende betændelse bliver beskadiget, falder koncentrationen af funktionelle næringsstoffer, såsom glycosaminglycaner i ledvæsken (C.W.Mcllwraith et al. 2010).
Dette fører til en reduceret elasticitet i ledbrusken samt til forstyrrelser i genopbygningen af brusken (Maryzc et al. 2012). Da ledbrusken ikke er forsynet med blodkar og nerver, er bruskens egen evne til regenerering begrænset. Forstyrrelser i den korrekte funktion af ledbrusken kan føre til haltheder i varierende omfang (L.B.Jeffcott et al. 2010).

Hvorfor opstår ledskader?
Specialister er i dette spørgsmål enige – pga. inflammationer. En inflammation er en reaktion fra organismen som svar på en skade eller en anden belastning. Dette kan fx være en betændelsestilstand forårsaget af bakterier eller fejlernæring. Oprindeligt
har alle inflammationer til formål at reparere beskadiget væv. Forsnævrede blodkar og lymfevæske fra nedbrudte celler forandrer sammensætningen af ledvæsken. Det heraf resulterende overskud af ledvæske samt tilstedeværelsen af betændelsesfremmende enzymer reducerer koncentrationen af glycosaminglycaner, hvilket på sin side bidrager til tab af viskositet i ledvæsken og en forværring af betændelsesprocessen. Et lavt niveau af glycosaminoglycaner øger risikoen for sygdomme i leddene og fører i tilfælde af en mekanisk skade til forsinket opheling af ledbrusken (C.W.Mcllwraith 2010).

Hvorfra kommer naturlige glycosaminglycan-forbindelser?
En praktisk fremgangsmåde i forhold til hestenes diæt er anvendelse af fodertilskud. Afhængigt af dyrets sundhedsmæssige tilstand kan disse enten anvendes ernæringsterapeutisk eller forebyggende. Ernæringsterapeutisk anvendelse har klart som mål at reducere en allerede opstået inflammation i leddene og fremme ophelings­processen.

MoviCur® indeholder en specifik ekstrakt af newzealandske grønlæbede muslinger (Perna canaliculus) hvis langkædede fedtsyrer beskytter kroppen mod infektioner. Derudover udgør denne muslinge­ekstrakt en særlig righoldig kilde til glycosaminoglycaner og den sjældent forekommende furan-fedtsyre, der har en høj antioxidativ virkning. Desuden indeholder muslinge­ekstrakten biologisk højttilgængeligt naturligt silicium, der er funktionsbevarende for de kollagene protein- og ledstrukturer. Da mange heste, hvad ernæring angår, ikke forsynes optimalt, kan regelmæssig tildeling af MoviCur® lukke de heraf opståede huller og den korrekte funktionsmåde af bevægeapparatet sikres ernæringsmæssigt.

Effektiv med MoviCur®

Ud over de newzealandske muslingers righoldige indhold af naturlige glyco­s­aminoglycaner, silicium og furanfedtsyrer øges effektiviteten af disse egenskaber og effektiviteten af MoviCur® ved hjælp af kalcium, der spiller en vigtig rolle i mine­raliseringen af knoglerne. Til beskyttelse af vævet bidrager også de tilsatte sporstoffer kobber, selen og mangan. Naturligt vitamin E og Ω-3-fedtsyrer fremmer stabiliteten i muskler, ledbånd og sener. Udvalgte urter forbedrer transporten af næringsstoffer ud til vævet. Kun en afbalanceret diæt, der er baseret på biologisk aktive næringsstoffer, kan give en vedvarende forbedring af funktionaliteten i vævet og produktionen af ledvæske. MoviCur® modvirker nedbryd­ning af ledbrusken og reducerer risikoen for ledbetændelser.

Kliniske undersøgelser med MoviCur®
Forsøget blev gennemført med otte varm­blodsheste i alderen 9 til 13 år, alle i middel arbejde. Hestene blev inddelt i to grupper: kontrolgruppen, der ikke fik nogen tilskud til understøttelse af leddene (n=4), samt forsøgsgruppen, der blev fodret med standardgrundfoderet samt et tilskud af MoviCur® (n=4).
Hestene i forsøgsgruppen fik MoviCur® i en dosering på 500 g dagligt (250 g morgen og 250 g aften) i en periode på 4 måneder. Både før og efter perioden med tilførsel af MoviCur® blev der gennemført en række undersøgelser, herunder arthroskopi af has­leddet og undersøgelse af ledvæsken, bl.a.

- bedømmelse af de fysisk-kemiske egenskaber
- bedømmelse af antallet af karyocytter
- kliniske undersøgelser i lysmikroskop
- målinger af pH-værdien
- analyse med anvendelse af rasterelektronmikroskop med tilkoblet røntgen-analyse (SEMEDX)

Slutkonklusion

Tildeling af tilskudsfoderet MoviCur® har signifikant forbedret kvaliteten i ledvæsken, ligesom regenereringen af ledbrusken stimuleres. Der blev opnået en forbedring af farven af den undersøgte ledvæske på ca. 43%, transparensen (gennemsnitligt 57%) samt konsistensen heraf (gennemsnitligt 49%).
Ligeledes blev der målt en reduktion af infiltration af karyocytter på 39%, hvilket bekræfter den fremadskridende regenere­ringsproces. Ledbrusken er væsentligt forbedret og nærmer sig en normaltilstand. Hos de undersøgte heste blev der konstateret en regenerering af ledbruskens overflade med ca. 65%.

Anbefaling til anvendelse af fodertilskuddet MoviCur®

- som ernæringsmæssigt supplement ved behandlingsterapi ved akutte degenerative
forandringer i bevægeapparatet
- som understøttelse ved regenerering hhv. mildning af skadebetingede begrænsninger
- forebyggende hos unge heste, der i den første træningsfase er udsat for belastninger
- til heste i intensive træningsfaser og til sportsheste med intensive præstationskrav
- til unge heste i perioder med intensiv vækst fra 6. levemåned til treårsalderen
- til ældre heste under restitutionsperioder.

Undersøgelserne blev gennemført i samarbejde med Prof. Dr. rer. biol. habil. Krzysztof Marycz og kolleger (Life Science University Breslau).

Læs MoviCur-forskningsprojektet som pdf
Læs MoviCur-forskningsprojektet som pdf
Kontakt