Forskning - Biolane®

Biolane® en hjælp til heste med ledproblemer

Læs mere om MoviCur
Læs mere om MoviCur

Videnskabelige forsøg bekræfter Biolane®s effekt!
Forskningsresultater fra Massey University i New Zealand

Biolane® - det stærke hjerte i MoviCur®

Biolane® er den frysetørrede premium-ekstrakt af newzealandske grønlæbede muslinger, hvis høje biologiske aktivitet løbende bliver laboratorietestet.
I et aktuelt fodringsforsøg er det nu også videnskabeligt bevist, at heste med ledproblemer havde tydeligt gavn af Biolane®.

Biolane® indgår som den centrale næringsbyggesten i det ledspecifikke tilskudsfoder MoviCur® fra St. Hippolyt.
Biolane®s særlige kvalitet skyldes den usædvanlige omhu, der lægges for dagen i udvælgelse og forarbejdning ved produktionen i New Zealand. Biolane® har klare fordele i sammenligning med andre muslingepræparater og i sammenligning med isolerede brusk-byggesten som chondroitin og glucosamin. Endnu engang er dette bekræftet i laboratorie­forsøg.

Nyt hesteforsøg med Biolane®

Særlig hestefolk vil være interesseret i, at fordelene ved brug af Biolane® nu også er bekræftet i et videnskabeligt forsøg.
Det “dobbelt-blind”- og placebokontrollerede forsøg blev gennemført ved Massey University i New Zealand.
Resultaterne er offentliggjort i det velrenommerede Equine Veterinary Journal (Cayzer et al. 2011).

Hvordan blev forsøget gennemført?

- 19 heste fik dagligt tilført 25 mg Biolane® pr. kg kropsvægt sammen med et konventionelt hestefoder (= Biolane® -gruppen). Tildeling skete over 56 dage
- 20 heste fik i samme periode tildelt det samme konventielle hestefoder, men i stedet for Biolane® blev tildelt et uvirksomt tilskud med muslingesmag (= placebogruppen)
- Alle heste i forsøget havde i mindst 3 mdr. udvist lette til middelsvære bevægelsesforstyrrelser som følge af et specifikt problem i et af kodeleddene. Fordelingen af hestene i Biolane® - eller placebogruppen var randomiseret.
- Målet med forsøget var at finde ud af, om tildeling af Biolane® gav et tydeligt bedre bevægelsesmønster hos hestene. Følgeslutningen af dette ville kunne henføres til en forbedret funktion af det skadede led.
- Bedømmelse af halthedsgraden blev gennemført af erfarne dyrlæger iht. et bedømmelsesskema, der er udarbejdet af den amerikanske forening af hestedyrlæger (AAEP). Hverken dyrlægerne, hestenes ejere eller staldpersonalet vidste, om den pågældende hest havde fået tildelt Biolane® eller placebo.

Hvilke forandringer blev opnået med Biolane®?

- Af de 19 heste i Biolane®-gruppen udviste 12 heste efter 56 dage både en tydelig reduktion i halthedsgrad og et bedre resultat af bøjeprøven (se ill. 1 og 2). Der blev opnået forbedringer fra 1-3 klasser iht. AAEP-skalaen

Ingen af hestene i Biolane®-gruppen havde et dårligere bevægelsesmønster eller bøjeprøveresultat efter forsøget. De heste, der i starten havde en udtalt halthed, reagerede lige så godt på tildelingen af Biolane®, som hestene med kun lette bevægelsesforstyrrelser.

- Hos de 20 heste i placebogruppen var der efter de otte uger et mindre glædeligt billede. Seks af dem viste en tydeligt forværret halthed, 11 heste var uforandrede og kun tre bevægede sig efter 56 dage bedre end før forsøgsstart. Bøjeprøven viste et lignende billede
(se ill. 1 og 2).

Forskellene mellem Biolane® - og placebo­gruppen var statistisk klart signifikante. De tydelige forbedringer i Biolane® -gruppen i sammenligning med placebogruppen er dermed statistisk signifikante.

De resterende heste i hver gruppe viste ingen forandring i halthedsgrad ved afslutning af forsøget.
Forbedringerne i  Biolane®-gruppen var statistisk signifikante

* Cayzer et al. 2011
De resterende heste i hver gruppe viste ingen forandring i halthedsgrad ved afslutning af forsøget.
Forbedringerne i Biolane®-gruppen var statistisk signifikante

* Cayzer et al. 2011
De resterende heste i hver gruppe viste ingen forandring i resultat af bøjeprøven. 
Forbedringerne i Biolane®-gruppen var statistisk signifikante
De resterende heste i hver gruppe viste ingen forandring i resultat af bøjeprøven.
Forbedringerne i Biolane®-gruppen var statistisk signifikante

Hvilke muligheder giver dette for hestesundheden?

For det her beskrevne forsøg med Biolane® til heste havde Massey University opstillet særdeles strenge og specifikke forsøgsbe­tingelser. De positive resultater hos hestene med slidforekomst i leddene er således statistisk signifikante.
Røntgenundersøgelser hos mennesker har påvist, at supplering med Biolane® endda muliggør en genopbygning af brusksubstansen (Kendal et al. 2000).

MoviCur® fra St. Hippolyt indeholder Biolane® som den helt centrale næringsbyggesten. Derfor har det gennem årene været muligt at opnå særdeles imponerende resultater hos heste med begræns­ninger i ledfunktionen, efter at der er tildelt Movicur®.

Resultaterne er ofte endnu tydeligere, hvis MoviCur® tildeles over et længere tidsrum.
Heste med forskelligartede problemer af varierende omfang i led, sener og ryg kan have stor nytte af de centrale nærings­stoffer, som Movicur® tilfører. Herved understøttes hestens egen regenererings­evne.
Det nye Biolane®-forsøg giver et tydeligt, videnskabeligt bevis herpå.

Dr. Eberhard Moll

Udvalgt litteratur
1. Biolane®* - hemmeligheden bag sucessen med St. Hippolyts næringsmiddel til leddene.
2. J. Cayzer, D. Hedderly, S. Gray: A randomised, double-blinded, placebo-controlled study on the efficacy of a unique extract of green lipped mussel (Perna canaliculus) in horses with chronic fetlock lameness. Equine Veterinary Journal (2011) Dol: 10.1111/j.2042-3306.2011.00455.
3. R.V.Kendall, J.W.Lawson, L.A.Hurley. New research and a clinical report on the use of perna canaliculus in the management of arthritis. Townsend Letter for Doctors and Patients (2000).
* Varemærket Biolane® tilhører Vitaco Health (NZ) Ltd.

Læs Biolane-forskningsprojektet som pdf
Læs Biolane-forskningsprojektet som pdf
Kontakt