Forskning - GlucoGard®

GlucoGard® ved risiko for forfangenhed!

Læs mere om GlucoGard
Læs mere om GlucoGard


Videnskabelige forsøg bekræfter GlucoGard®s effekt!
Forskningsresultater fra Life Science University Breslau (2010)


Tretten heste med tidligere forfangenhed og Equine Metabolic Syndrom blev fodret og passet helt ensartet over fire måneder.
Otte af disse heste blev i de sidste tre måneder tildelt GlucoGard® som tilskud til det almindelige foder (GlucoGard®-gruppen).

Kontrolgruppen kom til at bestå af fem heste. Disse heste fik ingen GlucoGard®.
Ved forsøgets afslutning var det forhøjede insulinspejl hos 75% af hestene i GlucoGard®-gruppen gennemsnitligt sænket med 23%.

Basis-insulinspejlet bliver per definition altid bestemt på fastende heste - i dette forsøg om morgenen før fodringen.
For højt insulinspejl regnes for hoved­risikofaktoren i forbindelse med udbrud af forfangenhed.

Hos de heste, der ikke fik Gluco­Gard®, steg insulinspejlet med gennemsnitligt 20%.
De målte værdier var i alle tilfælde signifikante.

1 - Ved forsøgets start 
Basis-insulin = 100%
2 - Efter 3 mdr. tildeling af GlucoGard®
Basis-insulin = ÷23%
1 - Ved forsøgets start
Basis-insulin = 100%
2 - Efter 3 mdr. tildeling af GlucoGard®
Basis-insulin = ÷23%
1 - Ved forsøgets start 
Basis-insulin = 100%
2 - Efter 3 mdr. tildeling af standardfoder
Basis-insulin = +20%
1 - Ved forsøgets start
Basis-insulin = 100%
2 - Efter 3 mdr. tildeling af standardfoder
Basis-insulin = +20%

Overvægt reduceres med GlucoGard®

Forskningsresultater
Alle de undersøgte heste var tydeligt overvægtige - noget, der er en yderligere risikofaktor for en senere forfangenhed. Efter tre måneder havde fem af de otte heste i GlucoGard®-gruppen gennemsnitligt haft et vægttab på 6,8%.

Selv et begrænset vægttab er et bidrag til at reducere risikoen for forfangenhed.
Hestene i kontrolgruppen - der blev fodret helt som forsøgshestene med undtagelse af tilskuddet af GlucoGard® - fortsatte derimod med at tage på - i gennemsnit 5,2%.

Risikoen for forfangenhed var således sænket, når der blev givet Gluco­Gard®.

Ill. 1 - GlucoGard® kan hjælpe til reduktion af vægt

a) Schlesisk koldblodshest før tildeling af GlucoGard®
a) Schlesisk koldblodshest før tildeling af GlucoGard®
b) den samme hest efter 3 måneders tildeling af GlucoGard® - her i vinterpels. Udover tildeling af GlucoGard® blev intet ændret i fodringen.
b) den samme hest efter 3 måneders tildeling af GlucoGard® - her i vinterpels. Udover tildeling af GlucoGard® blev intet ændret i fodringen.

Mangedoblet reduktion af forfangenhedsrisikoen med GlucoGard®

Forskningsresultater
Andre bemærkelsesværdige resultater af forsøget i Breslau vil blive
dokumenteret i senere publikationer. Her følger kortfattet en oversigt
over resultaterne:

Kun i GlucoGard®-gruppen blev der i løbet af forsøget opnået positive forandringer i forhold til risikofaktorer for forfangenhed.
- Den generelt forringede insulinfunktion (insulinresistens) blev tydeligt forbedret.
- De forhøjede værdier for visse leverenzymer og blodfedtstoffer blev klart bedre.
- Termografiske målinger viste ved forsøgets start temperaturforhøjelser i kronranden hos hestene. Dette er tegn på en betændelses­tilstand som forløber for en forfangenhed.

Hos hestene i GlucoGard®-gruppen var temperaturen i kronranden normaliseret ved studiets aflutning.
GlucoGard® kan således betegnes som et fodrings­mæssigt tiltag til forebyggelse af forfangenhed hos heste med Equine Metabolic Syndrome.

Forsøgsansvarlige
Dr. Krzysztof Maryc, Life Science University, Breslau
Dr. Eberhard Moll, Mühle Ebert Dielheim GmbH

Forsøget blev finansieret via et projektstipendium fra Republikken Polen og St. Hippolyt Nutrition Concepts

Læs GlucoGard-forskningsprojektet som pdf
Læs GlucoGard-forskningsprojektet som pdf
Kontakt