Spillende og velfungerende muskler

- hvordan gør man det?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Af Christine Brøkner MSc., cand. agro., Ph.D.

Spillende og velfungerende muskler er ikke kun et spørgsmål om at få nok protein i foderet. Men der er en hel række af forhold, som foruden specifikke næringsstoffer betinges af målrettet og regelmæssig træning og ikke mindst hvile efter træning.

Hvordan får heste større muskler?
At få større muskler er ikke kun et spørgsmål om at få nok protein i foderet. Der er en hel række af forhold, som foruden specifikke næringsstoffer er betinget af målrettet og regelmæssig træning og ikke mindst hvile efter træning. Det er nemlig under hvileperioden, at næringsstofferne deponeres i musklerne, hvilket gør hvileperioden særlig vigtig for opbygning af større muskler.

Når træningen begynder, sker der en række processer som virker stimulerende på opbygning af muskulaturen. Når musklerne begynder at arbejde, går der signal fra hjernen til den enkelte muskelfiber om at trække sig sammen. Dette muskelarbejde medfører dannelse af affaldsstoffer, som efterfølgende fjernes med blodet. Selve træningen giver mikroskopiske læsioner af muskelfibrene, som behøver næringsstoffer til at hele op igen, når træningen ophører. Desuden sker der deponering af protein i muskelfibrene og det er det, der gør, at musklerne bliver større.

En harmonisk hest med bred bringe, hjerteformet bagpart og en veludviklet rygmuskulatur efterlader indtryk af en sund og veltrænet hest med stor styrke og udholdenhed.

En anden vigtig faktor i opbygning af musklerne er regelmæssighed. Hvis der går for lang tid mellem hver træningsseance ”glemmer” kroppen og må starte forfra med at aktivere de processer, som virker stimulerende på opbygning af muskulaturen. Det er vigtigt at understrege, at store muskler ikke er ensbetydende med god kondition, muskler, som kan løbe hurtigt eller har stor udholdenhed. Dette er tværtimod betinget af genetik og træningsmetoder.

Større muskler eller mere muskelmasse er derfor en kombination af målrettet og regelmæssig træning af en specifik muskelgruppe, proteinkvalitet samt restituering efter træning.

Hvor meget protein skal der være i foderplanen?

Hestes medfødte antal muskelfibre og typen af muskelfibre kan ikke umiddelbart ændres, hverken gennem træning eller ernæring. Men ved træning og rigtig ernæring kan protein indlejres i muskelfibrene, og dermed bliver musklerne større.

Det er ikke alt protein, som kan deponeres i muskelfibrene, og derfor bliver kvaliteten af protein meget afgørende for musklernes opbygning og funktion. Protein er sammensat af forskellige aminosyrer, hvoraf nogle er mere egnet end andre. Aminosyrerne lysin og threonin er essentielle for opbygning af hestes muskler. Med andre ord, hvis den daglige foderration indeholder meget protein, men ikke lysin og threonin, så vil heste stadig ikke opbygge større muskler. Lysin og threonin skal derfor være til stede i foderet, hvilket i høj grad afhænger af de råvarer, som er i foderrationen. Med proteinkvalitet menes derfor, hvilke aminosyrer og ikke hvor meget protein, der er i foderrationen.

I Danmark og Norge er anbefalingerne 80 g fordøjeligt råprotein per foderenhedhest (FEhest) og 3 g fordøjeligt råprotein per 0,5 MJ metabolsk energi (ME) i Sverige. Dette menes at være tilstrækkeligt protein til vedligeholdelse af udvoksede sportshestes muskelmasse1. Når træningsintensiteten øges, og der opstår behov for mere energi og dermed mere foder, sker der tilsvarende øget indtag af protein. Dermed skulle heste få tilstrækkeligt med protein til restituering og opbygning af muskulatur, når træningsintensiteten øges.

Overskydende protein, som heste ikke bruger til muskler eller andre kropsfunktioner, bearbejdes i lever og nyrer og udskilles. Svenske forsøg har vist, at heste kan klare store mængder protein, uden at det påvirker præstationsevnen negativt. Men for meget protein eller protein af ringe kvalitet, vil altid være en unødvendig stor belastning for kroppen, som kan reagere med fx vægttab, øget varme- og urinproduktion eller løs gødning2.

Hvordan opnås den rigtige aminosyrekvalitet?
De skandinaviske anbefalinger på 80 g fordøjeligt råprotein per foderenhedhest (FEhest) i Norge og Danmark samt 3 g fordøjeligt råprotein per 0,5 MJ metabolsk energi (ME) i Sverige er baseret på, at højt nok indtag af fordøjeligt protein sikrer et varieret og dækkende indtag af essentielle aminosyrer, hvilket desværre ikke altid er tilfældet.

Mangel på protein eller dårlig proteinkvalitet i grovfoderet er en velkendt problemstilling inden for fodring af sportsheste. For at imødekomme dette og give ryttere og hesteejere sikkerhed for protein af høj kvalitet har St. Hippolyt udviklet fodertilskuddet Gold Medal®, der er baseret på kornkim, spirulinaalger og ølgær. Disse råvarer er særlig rige på essentielle aminosyrer og er tænkt som et ekstra supplement til heste, der skal opbygge muskler. Gold Medal® er desuden rig på andre næringsstoffer som vitaminer, mineraler, olier og sporstoffer. Disse næringsstoffer er nødvendige både under selve muskelarbejdet som antioxidanter og i restitueringsperioden, hvor mælkesyre og andre affaldsstoffer skal fjernes, og muskelfibrene hele op igen.

Kilder
1) Austbø, D. 2004. The Scandinavian adaptation of the French UFC system. Page 69 – 77 in EAAP publication no. 111. Nutrition of the performance horse. V. Julliand, W. Martin-Rosset, (eds.). Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands
2) Connysson, M., S. Muhonen, J. E. Lindberg, B. Essén-Gustavsson, G. Nyman, K. Nostrell, A. Jansson. 2006. Effect on exercise response, fluid and acid balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses. Equine Vet. J. (Suppl.36). 648 – 653.

Præstationsfoder

 

 

 

 

Kontakt