Pre Alpin® Senior

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Velsmagende grovfoder - også til ældre heste

Besøg shoppen
Besøg shoppen

I litteraturen regnes en hest for “ældre”, når den er ca. 18-20 år, selv om der ikke er nogen endegyldig definition.

Aldringstegn er som regel grå hår i hovedet, ændret stofskifte, reduceret evne til at regenerere og tab af tænder. Den ældre hest kan ikke længere udnytte sit foder optimalt og har derfor særlige behov. Fodringen af de ældre heste skal dække energi- og næringsoptagelsen og samtidig opretholde en god kropskondition.

Det største problem i denne sammenhæng vil være nedslidningen af tænderne eller tab af en eller fle­re tænder. Det bliver derved van­skeligere for hesten at tygge grovfoderet og få det tilstrækkeligt fugtet med spyt. Et tegn herpå kan være, at hesten danner “foderboller”, som så ligger tilbage i krybben. Det betyder, at hesten får tilført for lidt råfibre og derfor taber vægt. Tarmfloraen lider overlast, og ofte optræder følgevirkninger i form af diarré eller kolik.
Grovfoderet er og bliver grundlaget i hestens ernæring, også når den bliver ældre. Er der problemer med optagelsen af grovfoder, må der derfor findes brugbare løsninger. Forsøg på at modvirke vægttabet ved at øge kraftfodermængden vil ikke give varige resultater men vil yderligere forringe hestens ernæringstilstand.

PRE ALPIN® SENIOR består af tørrede grønfibre, særlig velegnet til gamle heste og heste, der af den ene eller anden grund ikke tygger optimalt. Fiberlængden på 3-20 mm svarer til den findelingsgrad, som en hest med normal tyggefunktion formaler hø til.

PRE ALPIN® SENIOR dækker således fuldstændig fiberbehovet hos hesten. Og det er fuldstændig frit for støv og skimmelsvamp.

Desuden er tilsat en lille smule koldpresset hørfrøolie. Udover energi får hesten herigennem tillige tilført de vigtige essentielle fedtsyrer.

- enestående kombination af alpegræsser og urter
- højt indhold af råfibre
- lavt proteinindhold
- lavt indhold af stivelse og fruktan
- helt fri for støv og skimmelsvampe
- rent naturprodukt uden tilsætningsstoffer (fx melasse)
- korte fibre
- ikke presset
- skånsomt varmlufttørret

SAMMENSÆTNING
Alpegræsser og -urter, hørfrøolie (koldpresset)

ANVENDELSE
- som grovfoder i stedet for hø
- som erstatning for kraftfoder
- ved tandproblemer
- ved tyggeproblemer
- som et kvalitetsmæssigt løft til hø, wrap eller græsning
- som råfiberleverandør
- for at stimulere væskeoptagelsen

FODRINGSANVISNING
Som erstatning for almindelig grovfoder
1,2-1,5 kg pr. 100 kg kropsvægt dagligt

Som et kvalitetsmæssigt løft til grovfoderet

Mængden afpasses efter det forhåndenværende grovfoder: 1 kg Senior erstatter 1 kg hø.
Kan eventuelt opblødes i vand.

Som erstatning for kraftfoder
1,2 kg Senior erstatter ca. 1 kg korn.

PAKNINGER
Papirsæk 12,5 kg
1/2 palle 262,5 kg
1/1 palle 525,0 kg

DEKLARATION
 Råprotein 9,20 %    Zink 30,50 mg/kg  
 ford. råprotein 7,40 %    Mangan 112,50 mg/kg  
 Præcecal ford. råprotein 4,70 %    Kobber 5,55 mg/kg  
 Råfedt/olie 2,50 %    Selen 0,02 mg/kg  
 Råfibre 26,40 %      
 Råaske 7,80 %    Stivelse 0,50 %  
 Kalcium 0,69 %    Sukker 9,51 %  
 Fosfor 0,24 %    Fruktan 5,50 %  
 Magnesium 0,22 %      
 Chlorid 0,28 %    ford. energi 8,20 MJ/kg  
 Natrium 0,02 %    (iht. GfE* 2003)  
 Kalium 1,47 %    oms. energi 7,00 MJ/kg  
 Svovl 0,14 %    (iht. GfE* 2014)  

De anførte værdier er de naturligt forekommende, gennemsnitlige indhold.

*GfE: Geshellschaft für ErnähringsfysiologieKontakt