Pre Alpin® Frøblandinger til hestefolden

Alpeforlandets artsvariation

I det bayerske alpeforland findes en helt unik sammensætning og diversitet af alpegræsser og -urter. På basis af denne artsrigdom har vi sammensat en særlig blanding til brug på græsmarker til heste.

Hovedbestanddelen er en afbalanceret blanding af værdifulde over- og undergræsser, forfinet med vigtige og velsmagende urter.

Græsmarker til heste skal opfylde særlige krav. På den ene side er de en næringskilde, på den anden side selve levestedet for “flugt- og løbedyret” hest. Derfor er der udvalgt ganske specifikke sorter, således at begge krav kan opfyldes.

Mange hestemarker eller -folde afgræsses hårdt. Følger heraf kan pletvist være omfattende trædeskader, et forringet fodringsgrundlag og endelig kan det give anledning til uønsket og hårdnakket ukrudt som syre, tidsler og ranunkler.

Løbende pleje og pasning af græsmarkerne er derfor helt nødvendig for at opretholde en god næringskilde for hestene. Herunder hører en regelmæssig eftersåning, især hvor der er huller, eller hvor marken er meget nedbidt.

 

 Kontakt