StableGuard® staldrens

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Strøelse, der er behandlet med StableGuard®, komposterer hurtigere og har samtidig en højere gødningsværdi

Besøg shoppen
Besøg shoppen

REGELMÆSSIG STALDPLEJE
Bruges hver gang, der strøs
- bruges til behandling af den gamle strøelse
- ved punktrengøring (f.eks. urinpletter)

For at opretholde et sundt staldklima anbefales regelmæssig brug af StableGuard®. For bedst muligt resultat bør tilføres ny StableGuard®, hver gang der gives ny strøelse. Den gamle strøelse skal mindst 1 gang om ugen tilføres StableGuard®, såfremt udmugning sker med længere intervaller. Her må mængden tilpasses individuelt efter forholdene, idet man bruger retningslinjerne for grundrengøring som udgangspunkt. Målrettet anvendelse af StableGuard® på stærkt belastede steder (f.eks. urinpletter) neutraliserer hurtigt og grundigt.
I tørre perioder sikres effektiviteten af StableGuard® ved at vande det tørre gulv. Fugtigheden medvirker til at aktivere mikro-floraen.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Når spanden har været åbnet, skal den opbevares tørt. Ved korrekt opbevaring er holdbarheden 6 mdr. efter anbrud, i lukket beholder min. 2 år. Når StableGuard® bruges tørt, strøs med små bevægelser for at undgå for voldsom støvudvikling. Pulver-rester kan let børstes af tøjet. Vask hænder efter brugen.

StableGuard® er et 100% naturprodukt, der indgår i individuel symbiose med de aktuelle forhold. Der kan derfor ikke ydes nogen garanti for skader uanset art især ikke ved uhensigtsmæssig anvendelse. De angivne doseringer er vejledende og bør tilpasses de aktuelle forhold. Virkningen af StableGuard® kan påvirkes betydeligt ved brug af andre rengøringsmidler, antibiotika m.v.

BASISRENGØRING
- efter hver eneste udmugning

De specielle mikroorganismer i StableGuard® er kun virksomme i et fugtigt miljø. De angivne mængder er vejledende, da forholdene (f.eks. staldmiljø, gødningsmængde, årstidsvariationer, rengøringsrutiner) kan være vidt forskellige fra sted til sted. Den individuelt optimale dosering findes hurtigt og kan til enhver tid tilpasses aktuelle forhold. Der kan ikke overdoseres, hvorimod det fra tid til anden kan være nødvendigt at øge mængden f.eks. ved stærk tilsmudsning.

Rengøringen sker i to tempi
1. Den våde fase

Efter grundig rengøring af stald eller boks opløses 1 kg StableGuard® i 5-7 liter vand i en vandkande. Sprederen påsættes kanden, og blandingen fordeles over det rengjorte staldgulv. Ved stærk tilsmudsning og på gamle skorper skal der bruges mere vand.

m² x 100 = pulvermængden i gram

Pulveret kan også udstrøs direkte på staldgulvet, hvorefter det gøres vådt enten med vandkande eller vandslange.

Hvis der er mulighed for at bruge håndvarmt vand, sker der en hurtigere udvikling af den rensende mikrokultur.

2. Den tørre fase
Når boksen er rengjort, fordeles StableGuard® jævnt over den friske, tørre strøelse. Det virker som et »depot«, der først aktiveres, når der bliver fugtigt (f.eks. af urin).

I begyndelsen bør der gøres grundigt rent ca. hver 10.-14. dag. Det øger mikroorganismernes mulighed for at etablere en stabil mikrokultur i staldens bund. En sideeffekt derved er mindre arbejde og færre udgifter.

DOSERINGSEKSEMPEL
1. Den våde fase

Til en boks på 10 m² bruges iht. formlen 10 x 100 = 1000 g StableGuard® opløst i vand.
Det vedlagte målebæger indeholder ca. 200 g. Der blandes således 5 bægre StableGuard® i en 10-liters vandkande, hvorefter det udvandes over gulvet. Alternativt kan pulveret fordeles tørt og derefter gøres vådt med vandkande eller vandslange. Gulvet skal være grundigt gennemvædet for at opnå den rigtige effekt.

2. Den tørre fase
Når strøelsen er skiftet, fordeles 10 x 25 = 250 g StableGuard® pulver jævnt i den rene strøelse.

PAKNING
Spand 5 kg

Kontakt