Nucleotider

Foto: Toffi
Foto: Toffi
     
 

HVAD ER NUCLEOTIDER?

 
 m  

Nucleotider er de naturlige grundbyggesten til arvemassen DNS og dens transportmolekyler (RNS).
Som hesten en gang vil komme til at se ud – og dens præstationsevne og de fleste individuelle egenskaber – er alt sammen stort set indeholdt i cellekernen allerede ved fødslen i form af den genetiske kode.
Gennem stofskiftet kan dette genetiske arvepotentiale realiseres. Det er RNS-molekylets opgave at afkode DNS’ets anvisninger til stofskiftet.

 

m

UDEN NUCLEOTIDER INGEN CELLEDELING
For en regelmæssig fornyelse og vækst af celler og væv må der således være tilstrækkeligt med nucleotider til rådighed som byggesten for DNS og RNS. En del af disse vil kroppen selv syntetisere, ligesom en del bliver dannet ud fra DNA’et i slidte kropsceller og fra celler i foderplanterne.
Disse processer er dog begrænsede og kan ikke aktiveres eller stimuleres, selv om behovet øges. Hertil kommer, at nucleotiderne fra foderplanter som regel har en lav biotilgængellighed og derfor kun har begrænset værdi for hesten.

HVORNÅR BØR MAN TILDELE NUCLEOTIDER?
I de fleste tilfælde dækkes behovet af de indre og ydre nucleotidkilder. Ved store kropslige udfordringer, under sygdom og drægtighed, kan det dog ske, at forsyningen bliver knap. I sådanne belastende situationer kan hesten hjælpes ved at tilføre nogle letoptagelige nucleotider til
krybbefoderet. Nucleotider fra foderplanter er forholdsvis vanskelige for hesten at udnytte.

HVAD ER DET SÆRLIGE VED PSB®-KOMPLEKSET?
PSB®-komplekset repræsenterer en højt udviklet form for nucleotidtildeling. Efter årtiers udvikling er det lykkedes at lave en sammensætning, der er ganske nøje målrettet anvendelsesområdet. Derved kan de anvendes i præstationsområdet og til understøttelse af regenerering med størst mulig effekt. VED TILDELING AF PSB®-NUCLEOTIDER OPNÅS:

- en bedre iltudnyttelse i det ønskede aerobe område
- bedre muskelarbejde i det aerobe område
- mere effektiv pumpefunktion af hjertet
- tydeligt reduceret laktatdannelse i muskulaturen
- lavere udskillelse af stresshormoner
- reduceret leverbelastning
- forbedret immunstatus

          
 m 

Så mangesidede som kravene i køresporten er, så mangesidet skal fodringen også være.

Afhængigt af de enkelte discipliner i køresporten spænder hestens præstationsspektrum fra koncentration og sindighed til udholdenhed, præcision og kådhed. Der er behov for stabile nerver, kraft og udholdenhed.

Med produkterne fra St. Hippolyt har jeg fundet et passende foderkoncept – til alle mine køreheste.
Her har jeg i årevis kørt den rigtige vej!

(Michael Freund)        

m
       

 Kontakt