GMO eller GMO-fri?

Foto: Claus Ardal
Foto: Claus Ardal

Siden 1980’erne har det været muligt at ændre ved planters og dyrs arvemasse, således at en bestemt organisme får nogle egenskaber, der i produktionsmæssig henseende anses for ønskværdige.

Naturligt blandes gener normalt kun mellem artsfæller, men ved genmodificering er det muligt at overføre egenskaber fra både planter og dyr til fx mikroorganismer – og omvendt. De fleste af de forsøg, der er gjort med genmodificerede organismer til fødevarebrug, har især drejet sig om at gøre planter modstandsdygtige over for ukrudtsmidler, angreb af skadedyr og sygdomme.

Selv om teknologien efterhånden er gammel, er der stadig mange ukendte faktorer. Mange føler sig usikre på, hvorvidt fordelene overskygger risikoen, om det er helt sikkert, at der ikke utilsigtet kan overføres egenskaber via fødevarer til mennesker eller dyr – eller via brugen af genmodificerede planter til produktion af fodermidler til dyr, der indgår i vores fødekæde.

Sojabønner og majs er to af de første eksempler på, i hvor stort et omfang, landbruget og industrien har taget genmodificering til sig. De genmodificerede varianter er således modstandsdygtige over for sprøjtegifte (pesticider), hvilket imidlertid har ført til et stort forbrug af fx Round Up. Mange er således bekymrede for, om rester fra sprøjtegifte kommer med ind i foder og fødevarer, der fremstilles ud fra disse GMO-planter. Udbredelsen af de genmodificerede soja- og majsplanter er efterhånden så stor, at det er svært at finde majs og sojabønner som non-GMO.

St. Hippolyt har altid haft – og har stadig – den holdning, at man IKKE ønsker at anvende genmodificerede råvarer i produktionen af vore naturbaserede produkter.


Hos St. Hippolyt produceres foderråvarerne lokalt, og genmodificerede planter har aldrig været anvendt. Både soja og majs er foderplanter, der ernæringsmæssigt er særdeles relevante, så for at kunne anvende disse to afgrøder i recepterne indgik vi derfor et samarbejde med de lokale landmænd omkring opformering af gamle sorter, der tidligere blev dyrket i området. Det er nu flere år siden, og St. Hippolyt har således stabile og tilstrækkelige forsyninger af Palatin soya og Palatin majs, der bruges i alt St. Hippolyts foder.

100% GMO-frie produkter
Samme høje krav stilles til hver eneste af de mange, varierede råvarer, der indgår i de enkelte fodertyper, og nu som før er alle foderprodukter således 100% GMO-frie!

Læs St. Hippolyts 10 bæredygtige bud her

Fødevarestyrelsens hjemmeside oplyser:

Genmodificerede organismer (GMO)

 

En genmodificeret organisme (GMO) er en organisme, der har fået ændret sine gener ved genmodificering.  
Planter, dyr og mikroorganismer betegnes generelt som organismer.

Ved hjælp af genmodificering kan man flytte et gen fra én organisme til en anden, fx​​ fra en bakterie til en plante, så planten får nye egenskaber, som den ikke har naturligt.

Definitionen af en GMO fremgår af Udsætningsdirektivet, som i Danmark administreres af Miljøstyrelsen.

Læs Udsætningsdire​ktivet

Du kan læse mere om genmodificerede organismer til fødevare- og foderbrug under
"Relaterede leksiko​nopslag".

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genmodificerede-organismer-(GMO).aspx

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genmodificerede-fødevarer.aspx

 

Kontakt