Arvemateriale - Vitale hopper og sunde føl

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Føl giver glæde og rammer lige i hjertet med deres charme og legesyge

     
 m  

For at føllenes genetiske arvemateriale kan udvikles fuldt ud, må både de fysiske forhold og fodringen indrettes optimalt.
Undersøgelser viser, at i Tyskland optræder osteochondrose (OCD) – en løsning af små bruskdele – hos næsten hver tredje voksne hest. Blandt problemerne er også chips og ledmus.
Blandt årsagerne er såvel under- som overforsyning med bestemte næringsstoffer.

 

m

ANDRE GRUNDE ER
- manglende bevægelse
- for høj kropsvægt
- for stivelsesholdig fodring
- for dårlig mineralisering og tilførsel af sporstoffer (kobber)

SPORSTOFFER SOM BASIS FOR EN SUND UDVIKLING AF FØLLET
Føllets sundhed grundlægges allerede i moders liv. Velbefindende og sundhed hos en ung hest hænger således snævert sammen med hoppens sundhed og vitalitet. Her spiller den rigtige fodring en afgørende rolle: Flere forskningsprojekter har påvist, at behovet for sporstoffer stiger stærkt i den sidste tredjedel af drægtigheden, fordi en del af sporstofferne indlejres i fosterets lever. Det blev
fx påvist, at et rigeligt lager af kobber gjorde det muligt for føllet senere hurtigt at reparere småskader i bevægeapparatet.
Den samlede mængde og det indbyrdes forhold mellem sporstofferne bestemmer allerede på fosterstadiet længdevækst (zink) og stabilitet (kobber og mangan) på knoglerne. Fejl har direkte indflydelse på udviklingen af bevægeapparatet.

FAKTA FRA FULDBLODSAVLEN
St. Hippolyt har gennem mange år haft særlig fokus på fodringen af avlshestene. Udviklingen af EquiLac er sket gennem et snævert samarbejde med det førende tyske fuldblodsstutteri, Stutteri Etzean, hvor den konsekvente brug af EquiLac har givet særdeles gode og stabile resultater med adskillige derbyvindere.

EQUILAC FOR HØJESTE PRÆSTATION UNDER LAKTATIONEN
I tredje laktationsmåned producerer hoppen den største mælkemængde. Energibehovet på næsten 140 MJ svarer til energibehovet hos en toptrænet præstationshest og kan ikke dækkes alene ved græsning. En græs-/høfodring dækker langt fra behovet for mineraler og sporstoffer hos en
lakterende hoppe. Med tildeling af EquiLac i denne periode tages der højde for en sund og fremtidssikret udvikling af føllet samtidig med, at hoppen får alle de nærings- og vitalstoffer, der er behov for for at sikre vitalitet og sundhed.

FOHLENGOLD ER DEN BEDSTE LEDSAGER
Vi knytter store forventninger til disse små skabninger og må derfor tage hensyn til de særlige ernæringskrav, de har. Allerede fra 1. levemåned kan føllet spise kraftfoder.
Med tildeling af FohlenGold tages der hensyn til såvel bevægeapparat, føllets sarte fordøjelseskanal samt dets immunforsvar. FohlenGold giver langt mere end havre – et studie med FohlenGold viste klart, at i sammenligning med ren havrefodring kunne der ikke kun opnås en bedre hud- og hårstruktur men også et stærkere immunforsvar, hvorved eksemer og betændelse kan forebygges. FohlenGold har desuden været effektiv til at forebygge krisen ved fravænning, der ofte fører til vækstspurt og heraf følgende ledproblemer.

          
 

Stutteri Etzean, Beerfelden

 
 m 

 

Det naturlige grundlag, oprindelsen af sporstofferne og den kontinuerlige videreudvikling af fodermidlerne hos St. Hippolyt er helt i samklang med vores stutteri-filosofi.
Når man har et problem, finder man en åben dør, og vi forsøger sammen at finde årsager og løsninger. Både basisfoder og tilskudsprodukter er et meget vigtigt element for vores succes.

(Stutteri Etzean)        

m
       

 Kontakt