Regional dyrkning

Førsteklasses råvarer og ingredienser produceret regionalt efter bæredygtige principper er grundlaget for vort foder. Den personlige dialog med vore råvareleverandører er meget vigtig for os, således at vi kan garantere en konstant kvalitet.

St. Hippolyt og Mühle Ebert Dielheim arbejder sammen i den lille by Dielheim i Kraichgau, der er særdeles velkendt for sin vinproduktion). Rundt omkring universitetsbyen Heidelberg ligger de områder, hvor Mühle Ebert Dielheims kontraktpartnere dyrker råvarerne til foderprodukterne.

Over et areal på ca. 4.000 HA dyrker regionale landmænd både korn (byg, majs, havre), solsikke og særlige afgrøder som hirse til produktion af de værdifulde St. Hippolyt og Medvetico produkter.

Forskellige grønsager som fx gulerødder til produktion af gulerodsfermentat til alle kornflagerne leveres fra det tilstødende Rhinland. Også GMO-frie sojabønner, der bruges som en værdifuld proteinkilde, dyrkes på kontrakt her i regionen.

Under istiden er der i Kraichgau aflejret store områder med den uhyre frugtbare lössjord. Kraichgau kaldes derfor med rette et af Tysklands kornkamre. Også de klimatiske forhold i Kraichgau-bassinet er kendetegnet ved forholdsvis høje temperaturer og moderat nedbør, og området er således ideelt til landbrug.

Den geografiske nærhed og den stadige dialog med vore landmænd gør det muligt for os at levere et særlig stort udvalg af økologisk dyrkede foderråvarer.

Den regionale kontraktdyrkning giver os målrettet indflydelse på dyrkningen af afgrøderne, og vi lægger især stor vægt på, at vore råvarer kun udsættes for et absolut minimum af kemiske stoffer. Herved frembringes den højeste kvalitet råvarer samtidig med, at de dyrkede områder skånes, så plantediversiteten i Kraichgaus værdifulde jord bevares.

REGIONAL KONTRAKTDYRKNING BETYDER FOR ST. HIPPOLYT
• højvalente råvarer med kvalitetsgaranti
• stabile råvarepriser
• råvarer med minimal belastning med kemiske stoffer
• samarbejde med og understøttelse af den regionale landbrugsstruktur
• kort transport

Vore regionale kontraktpartnere garanterer høj produktkvalitet og sikkerhed i et område med høj økologisk bevidsthed – til gavn for vore kunder og for deres heste.

Kontakt