Økologiske holdninger

co2 neutral produktion

Vores højværdige produkter produceres af et meget varieret spektrum af råvarer, der fra naturens side har et meget højt indhold af nærings- og vitalstoffer. Et vigtigt bidrag hertil yder vores dygtige og pålidelige landmænd i Baden-området, hvor størstedelen af råvarerne til produktionen dyrkes. Kontraktdyrkning sikrer korrekt sædskifte og at kemiske hjælpestoffer stort set undgås.

Også i produktionen er beskyttelse af miljøet et vigtigt aspekt. Det kommer til udtryk gennem vort eget biomassekraftværk, der sikrer en stort set CO2-neutral produktion af fodermidlerne.

     
 

Teknik på nyeste niveau

 
 m  

Produktforbedringer og nye videnskabelige opdagelser kræver hele tiden tilpasning af de tekniske anlæg. Vores egen maskinudvikling omsætter hurtigt og effektivt nye behov for tekniske løsninger.

 

m

Miljøbevidst produktion

Bæredygtig biomasse leverer CO2-neutral energi til produktionen af St. Hippolyts fodermidler. Mühle Ebert er således helt uafhængig af svingende energipriser og fossile brændstoffer. Det egenudviklede og selvbyggede biomassekraftværk producerer både strøm, damp og varme med en virkningsgrad på i alt 90%. Strøm alene produceres med en virkningsgrad på 35%. Varmen, der opstår herved, udnyttes til bearbejdning af korn og andre forarbejdningsprocesser. Desuden bliver de omkringliggende administrationsbygninger og medarbejderboliger opvarmet med denne restvarme. På den måde yder alle kunder med hver eneste købt sæk foder et aktivt bidrag til beskyttelse af miljøet.

Fuldværdi – helt naturligt

Produktionen af hestefoder følger fuldværdiprincippet. Forarbejdning af råvarerne til færdigt produkt tager hensyn til alle aspekter i fuldværdiprincippet:

- skånsomme forarbejdningsprocesser for at beskytte varmefølsomme vitaminer, enzymer, umættede fedtsyrer og sekundære plantestoffer
- vidtgående reduktion af trykbelastning, temperatur og findeling i alle müsli- og pelletprodukter
- varieret spektrum af råvarer, der fra naturens side har et meget højt indhold af nærings- og vitalstoffer er grundlaget for enhver recept
- ingen bruge af kemiske tilsætningsstoffer

Fordelene ved at bruge naturlige hhv. organiske mineraler og sporstofforbindelser er bevist gennem årelange fodringsforsøg. Hertil hører også det konsekvente fravalg af kunstige aromastoffer, bindemidler og konserveringsstoffer. Urter, hvidløg, vitaminer, malteddike og melasser varetager i stedet en helt naturlig konservering af foderet. Målet er at opretholde de værdifulde indholdsstoffer gennem hele produktionsprocessen.Kontakt