Velkommen til AGROBS®

Specialisterne i en sund, naturlig og artstilpasset dyrenæring fra
Degerndorf ved Starnberger See

I mere end 20 år har AGROBS beskæftiget sig med udvikling og produktion af råfiberprodukter af højeste kvalitet til heste og andre dyr som gnavere, landskildpadder, kamelider og mange flere.
Med udgangspunkt i en traditionel landbrugsbedrift blev firmaet AGROBS grundlagt i 1993. Den traditionelle drift gennem generationer med dyrkning af grønfibre med malkekvæg blev opgivet, og firmaets grundlægger Jakob Berger tog sin viden om virksomhed og udnyttelse af gamle græsningsgræsser og urter med ind i udviklingen og fremstillingen af råfiberprodukter til planteædende dyr.

Florian Berger
Florian Berger
Simon Berger
Simon Berger

Sønnerne, der nu ejer og driver virksomheden, Florian og Simon Berger fører denne viden videre.
AGROBS er i mellemtiden vokset til en moderne, innovativ mellemstor virksomhed. Nye produktionsteknikker, videnskabelig know-how og snævert samarbejde med landmænd i regionen er vigtige kvalitetsparametre for ejerne.
Udviklingen af hestefoder har været enorm inden for de seneste år. Mærket AGROBS udgør således en vigtig del af hesteholderens foderudvalg.
Tildelingen af Innovationsprisen på EQUITANA 2013 i Essen
var en bekræftelse af vort årelange arbejde.
Sunde, artskorrekte og naturlige fodermidler af høj kvalitet
– det kendetegner AGROBS’ produkter

Hvad gør Agrobs speciel ?

Forskning
- egen udvikling af produkterne
- årtiers analyseværdier af de forskellige råvarer (græsser og urter)

- Hvilke planter har hvilke indholdsstoffer?
-> sporstoffer
-> aminosyrer
-> sukker
-> stivelse
- eget dyrehold
- kompetenceteam fra praktisk dyrehold.

Kvalitetsstyring
- kontraktdyrkning hos over 300 landmænd
- kontrolleret kvalitet
- markkontrol med egne medarbejdere
- plantebestand
- jordbundsforhold
- generel markpleje

Dagens trend – hos os allerede mere end 30 år
- melassefri
- højt strukturindhold
- kornfri
- lavt sukkerindhold
- lavt stivelsesindhold
- ingen kunstige tilsætningsstoffer

Fodermidler til planteædere
- grovfoder
- i stedet for eller supplement til hø
- supplementsfoder
- naturlige fodringskoncepter
- tilskudsfoder
- mineralfoder
- belønning

Gennemsigtighed i fodringen
- med vore fodertyper bestemmer du selv, vores produkter kan kombineres med andre fodermidler. Mineralfoder eller korn, du kan altid selv sammensætte fodringen efter individuelt behov og krav til hesten.

Nødvendigheden af grovfoder

Planternes “skelet” (råfibrene), der er en del af grund- og grovfoderet, kaldes også for fordøjelsens motor, fordi de er helt uundværlige for hestens fordøjelsessystem.

Ved optagelse af grund-/grovfoder slides tænderne i forbindelse med en langsom foderoptagelse og en øget tyggetid. Den øgede produktion af spyt har positiv indflydelse på hele fordøjelsesforløbet.

Hesten er en planteæder og er derfor indrettet til at udnytte grund-/grov­foder til at dække sit energibe­hov. Planternes fibre fordøjes i hes­tens tyktarm ved hjælp af de mikroorganismer, der lever her. Herved dannes flygtige fedtsyrer, der tjener som energi for hesten.

Hvis hesten ikke har adgang til tilstrækkelige mængder grovfoder, får heller ikke mikroorganismerne i hestens tyktarm tilstrækkeligt med næringsstoffer. De tarmproblemer, der bliver resultatet, påvirker hele hestens organisme i negativ retning.

     
 m  

Med vore produkter får dyrene mulighed for at nyde fordelen ved den oprindelige plantediversitet,
der er unikt for det bayerske alpeforland. Så kan du sikre dit dyr et langt og sundt liv.

 

m

Den nødvendige grovfodermængde

En tilstrækkelig grovfoderforsyning til hesten beregnes i forhold til kropsvægten. Man går her ud fra en mængde på mindst 1-1,5 kg pr. 100 kg kropsvægt (idealvægten). Det betyder, at en hest på 600 kg har et behov på 6-9 kg hø eller PRE ALPIN® pr. dag. Fodres der med wrap, skal der gives en højere daglig mængde, idet wrap har et højere vandindhold end hø / PRE ALPIN®.

Godt alpehø og konserveringsmetoden er vigtig

Kvaliteten af grovfoderet hænger nøje sammen med kvaliteten af råvaren.
Velplejede, korrekt gødede marker og det rigtige høsttidspunkt har stor indflydelse på nærings- og strukturværdien af grovfoderet. Naturligvis spiller også lokale forhold som jordbund og klima samt den naturlige plantevariation en stor rolle.

Stor artsvariation og en bred sammensætning af de værdifulde alpe­græsser og -urter bør derfor altid være målet for produktionen. Spredning af giftige planter kan undgås med en omhyggelig markpleje, og en regelmæssig kontrol af markerne giver ekstra sikkerhed.

På vore breddegradder er der ikke adgang til friskt grønfoder året rundt. Visse steder holdes hesten permanent på stald, og det er derfor nødvendigt at konservere grønfoderet.

Så snart grønfoderet er høstet, star­­­ter nedbrydningsprocessen, og det er derfor vigtigt at opnå en form for deaktivering af plantens egne nedbrydende enzymer, så den mikrobielle nedbrydning stoppes.

Foderværdien af det konserverede grovfoder afhænger af foderværdien på den høstede grønmasse - og af den anvendte konserveringsmetode, hvor der opstår en række større eller mindre forandringer på indholdsstofferne. Særlig tørring på marken giver anledning til et stort tab af energi og næringsstoffer. Afhængigt af varigheden kan tabet udgøre helt op til 25-50% af det oprindelige tørstofindhold. Ved en god produktionsproces vil tabet være noget lavere ved fremstilling af wrap.

Tabene ved varmlufttørringen er der­imod ganske minimale og ligger mellem 3-5% af det oprindelige tørstof.

Hesten har i årtusinders løb tilpasset sig en råfiberholdig ernæring med meget struktur. Som fritleven­de steppedyr kunne hesten i naturen udsøge sig en mængde vitalstofholdige og næringsrige græsser og urter. Efterhånden som hesten er domesticeret og i takt med de store ændringer i landbruget over de seneste årtier, har hesten ikke længere mulighed for at finde sådanne artskorrekte og urteholdige græsmarker. Udpining af landbrugsjorden betyder desuden, at en mængde vital- og næringsstoffer ikke længere er indeholdt i planterne. Andre tab opstår ved høstmetoder og konservering til hø eller wrap. Det drejer sig især om tab af næringsstoffer med knuste bladdele og en eftergæring, der forbruger næringsstoffer.

Overmodent græs og dårlig forarbejdning giver anledning til et højt kimtal og skimmeldannelse.
Ved hjælp af nøje kontrolleret dyrk­ning, det helt rigtige høsttidspunkt, den skånsomme forarbejdning og den enestående kombination af alpegræsser og -urter kan AGROBS garantere et højt naturligt indhold af vital- og næringsstoffer i alle produkter samt en høj fordøjelighed på de indeholdte råfibre. Bestanddele som som blade, blomster og frø bevares i produktet, hvorved sporstoffer og vitaminer ikke går tabt. Skimmelsvampe, bakterier og deres toxiske stofskifteprodukter kan helt undgås med denne produktionsmetode.Kontakt