25 års jubilæum i skandinavien

Sundhedsunderstøttende foder til heste – helt på naturens basis. Det er den helt korte beskrivelse af det urtebaserede foder fra St. Hippolyt. Som naturen selv har fra starten været den bærende ide i et fodersortiment, der til stadighed videreudvikles og målrettes forskellige problemstillinger hos hestene. Målet er optimal sundhed og velvære for hesten for derigennem at lægge grundlaget for store præstationer – i såvel sport som i avl.

De allerførste sække kom til Danmark i oktober 1995, og St. Hippolyt kan dermed i år fejre 25 års tilstedeværelse på det skandinaviske marked. Det har været 25 fantastiske og travle år.

StrukturE gennem tiderne
StrukturE gennem tiderne
Struktur-Energetikum var det første produkt i St. Hippolyts fodersortiment med et indhold af 30 forskellige urter og mere end 200 enkeltingredienser.

StrukturE® har gennem årene modtaget mange priser, hvor den af brugerne er blevet kåret som det bedste tilskudsfoder på markedet.

Læs mere om StrukturE her

Nordiske produkter
Der er sket meget på de 25 år. Det eneste der ikke har ændret sig, er kvaliteten på foderet. Det er stadig af højeste kvalitet og i samarbejde med den nyeste forskning inden for ernæring til heste.
Flere og flere produkter bliver udviklet specielt til de nordiske forhold, og disse er kun tilgængelige på det skandinaviske marked!


”Kvalitet starter ved råvaren”
(Bernd Ebert, M.E.D.)

Viden – engagement – kvalitet


Den spæde start
Kontakten til St. Hippolyt opstod i foråret 1995 ved et besøg på Europas største hestemesse, Equitana, der afholdes hvert andet år i Essen i Tyskland. Allerede ved første blik var det tydeligt, at her var noget særligt, og efter et par korte møder var vi enige om, at også hestene i de skandinaviske lande skulle have mulighed for at blive fodret med St. Hippolyts produkter. Vi gik herefter i gang med at udarbejde markedsplaner, oversætte salgsmaterialer, tilknytte forhandlere, og vi var således ”klar til at erobre Skandinavien”.

De første sække fik vi hjem i oktober 1995 – vi startede med 6 forskellige typer, og lageret var vores gamle hønsehus!

Vores første salgsaktivitet bestod i at præsentere foderet ved Volvo World Cup på Vilhelmsborg. Det skete der nu ikke meget ved, for dengang var hestefoder ikke baseret på krydder- og lægeurter – det var bygget op over korn, som regel pelletteret. Sædvanen var, at heste skulle have 3-5 kg af dette foder, og så blev der suppleret med byg eller havre. Så at komme med et urtefoder – i müsliform - med en daglig mængde på kun 1 kg – det krævede mere end bare at stille et par sække frem ved et stort ridestævne.

Markedsføringsbudgettet var nærmest ikke-eksisterende, så dyre kampagner var der ikke råd til. Vi måtte derfor prøve at komme ud på en mindre omkostningstung måde. For at bygge et forhandlernet op og for at komme i kontakt med gode hestefolk, var vi weekend efter weekend ude med en lille stand for at præsentere foderet og fange interessen hos folk, der kunne se det spændende i konceptet.

Lagerhallerne i Blåhøj 2020
Lagerhallerne i Blåhøj 2020

Rådgivning og distribution
Det første forhandlernetværk bestod af et par håndfulde engagerede hestefolk, der efter grundig uddannelse med stort engagement forestod det opsøgende salg. For at sikre korrekt anvendelse af disse højtspecialiserede produkter har vi altid lagt stor vægt på rådgivning til brugerne og uddannelse af forhandlerne. I de første år var det meget ”hånd-i-hånd”, hvor forhandlerne stod for det opsøgende salg, mens vi med vores erfaring hjalp dem med markedsføring for at blive kendt i deres område.

Vort arbejde består nu som før i rådgivning og vejledning i korrekt brug af produkterne. Med udgangspunkt i hestens anatomi og individuelle behov varetages dette arbejde af et team af højtkvalificerede, faguddannede jordbrugsteknologer, agronomer og egen dyrlæge. Det er en helt utrolig glæde og tilfredsstillelse, når man gang på gang ser resultatet af en sådan foderomlægning.

Vækst og snævre rammer
Det startede alt sammen småt med kontor på førstesalen i mit private hus, og både logistik, ordrebehandling, pakning, fakturering og regnskab var opgaver, som jeg selv varetog – bogføring og regnskab kunne jo sagtens passes om aftenen og natten! Hønsehuset var hurtigt for småt til lager, så i 1997 kom den første lagerhal – sikken luksus. I 2003 måtte vi udvide med kontor på siden af lagerhallen for personalemæssigt at kunne håndtere den efterspørgsel, vi oplevede.

Bernd Ebert i Dielheim
Bernd Ebert i Dielheim

Den første konsulent
Efter nogen overvejelse ansatte vi vores første sælger – den kendte og anerkendte travmand Jørn Laursen – legendariske Taroks kusk. Det var selvfølgelig en stor investering, men det betød, at vi kom massivt ud til masser af nye kunder, så en ny lagerhal måtte etableres og var klar til ibrugtagning ved starten af 2006.

Organisationen udvikles
Ved virksomhedens start i 1992 var vi 2 personer, og organisationen er løbende udvidet, efterhånden som behovene meldte sig – og efterhånden som vi kunne magte det økonomisk. Vi er i dag 24 kolleger, de fleste i Danmark, hvor vi håndterer alle varerne – også det, der går til Norge, Sverige, Finland og Færøerne.

Hovedlageret ligger stadig i Blåhøj ved Brande, og herfra distribueres foderet til forhandlernetværket, der i dag udgør 174 forhandlere i Danmark, 142 i Sverige, 38 i Norge og 44 i Finland.

          
 

Banebrydende foder

 
 m 

Jeres føde skal være jeres lægemidler, og jeres lægemidler
skal være jeres føde Hippocrates af Kos (460-370 f.Kr.

m
       

Banebrydende foder
St. Hippolyt var – og er – et fuldstændig banebrydende foderkoncept, der stadig ligger flere hestelængder foran andre i branchen. St. Hippolyt har altid forfulgt tanken, at vi skal fodre så naturligt som muligt. Derfor var produkterne helt fra starten baseret på krydder- og lægeurter, der jo i mange tilfælde er, hvad vi i dag vil kalde ”ukrudt” og derfor sprøjtet væk fra produktionsarealerne. Det begrænser diversiteten i hestens naturlige fødegrundlag, og urter, frø, mosser, bark – som hesten instinktivt ville søge – er ikke længere til rådighed for den.

Fra en beskeden start med nogle få produkter er der sket en fantastisk udvikling. De mange naturlige råvarer, strukturen som müsli, den aromatiske duft fra de udsøgte urter gør St. Hippolyts produkter til
noget helt enestående. Men endnu en hemmelighed ligger i de talrige processer, som man slet ikke
spekulerer på: Alle enkeltkomponenter undergår en skånsom og bæredygtig produktionsproces, før de
anvendes i de forskellige St. Hippolyt-produkter. Kun gennemtænkte og bæredygtigt fremstillede produkter kan virke fremmende for hestens velbefindende.

Bæredygtighed – økologisk produktion
Alle råvarer er så vidt muligt dyrket økologisk, og der benyttes ingen kemiske konserveringsmidler, aromastoffer eller bindemidler. Men derudover undergår råvarerne en særlig forædling i form af maltning og bio-fermentering, før de blandes til færdige produkter. Koldpresning af olieholdige frø og urter sikrer fedtsyrer af en uovertruffen høj kvalitet, og ved hjælp af biofermentering bindes mineraler og sporstoffer til organisk gær, hvorved der opnås en meget høj optagelighed.

Møllen i Dielheim, Tyskland
Møllen i Dielheim, Tyskland

Tradition? Ja – Traditionel? Nej!
”At have succes er en følge af fornuftige handlinger – ikke forudsætningen herfor”. Sådan siger Bernd Ebert, indehaver af Mühle Ebert Dielheim, hvor foderet udvikles og produceres. ”Selv om vores virksomhed ligger meget tæt på byens centrum og vi derfor må tænke alternativt for at ekspandere, så har det altid været vores filosofi, at vi vil bo, leve og arbejde midt i vores landsby.”

Helt fra det 14. århundrede har der været møllevirksomhed i Dielheim, lige syd for Heidelberg. Denne mølle har nu i tre generationer været i familien Eberts eje under navnet Mühle Ebert Dielheim (M.E.D.). Bernd Ebert er den nuværende ejer, og allerede nu er fjerde generation på vej ind i møllens liv og virke.

Moderne teknik sikrer lokalmiljøet
Alle arbejds- og produktionsprocesser er indrettet således, at traditionelle mølleri-teknikker og innovative produktionsmetoder går hånd i hånd. Egne ingeniører med speciale i maskinbygning indgår i vores byggetrup og gør det muligt altid teknisk at ligge i forreste linje og sikre et produktionsapparat under konstant udvikling.

Beplantede tagoverflader udgør en naturlig isolering og er således et naturligt klimaanlæg. For at minimere udslip af lugt og støv vaskes al produktionsluft, hvorefter de faste partikler udledes på tagene, og alt kølevand fra produktionen bruges til opvarmning i de omkringliggende beboelseshuse.

Bæredygtig energi i produktionen
Med et eget biokraftværk til produktion af strøm er det muligt at producere St. Hippolyts fodermidler stort set CO2-neutralt, ligesom møllens lastvogne kører på rapsolie.

          
 

Den hellige hippolyt

 
 m 

Den hellige Hippolyt levede for ca. 1800 år siden. Han stammede fra Lilleasien eller Alexandria og var elev hos kirkefaderen Irenæus af Alexandria. Senere blev han i Rom en meget anerkendt præst, lærer og skribent. Hippolyt afbildes som regel i filosofikerkappe siddende ved katederet med en skriftrulle i hånden.

Han anses for hestenes skytshelgen og er "navne" for vort mærke St. Hippolyt.

Hippolyt af Rom er desuden kendt for, at han i såvel sine skrifter som i sit liv gik nye veje, der ikke altid kun bragte ham venner, men som dog senere ofte er blevet fundet rigtige.

Trods al modstand at holde fast i egne værdier og idealer – det er også en del af idegrundlaget for såvel
Mühle Ebert Dielheim som for St. Hippolyt.

m
       
Nyeste haltilbygning 2020
Nyeste haltilbygning 2020
Den store hal
Den store hal

Udviklingen på markedet
Da St. Hippolyt for 25 år siden blev introduceret i Danmark, var der ud over de danske produkter, kun et par andre, udenlandske mærker. Siden er der kommet adskillige andre mærker på vore markeder, og mange har i deres egen produktudvikling skævet til St. Hippolyts produkter. Men pga. St. Hippolyts fokus på både råvarer, produktionsproces, innovative forbehandlinger og først og fremmest: de bedste råvarer, er det aldrig lykkedes andre at producere produkter af tilsvarende kvalitet.

          
 

Faktaboks

 
 m 

St. Hippolyt Danmark A/S – stiftet 06.2000 – indehaver og direktør: Ingerlise Kofod (100 %)
St. Hippolyt Sverige AB – stiftet 07.2009 – 100 % ejet datterselskab
St. Hippolyt Norge – stiftet 02.2014 – 100 % ejet datterselskab
St. Hippolyt Finland – stiftet 02.2014 – 100 % ejet datterselskab
Ansatte: I alt 24 (Danmark 17, Sverige 5, Norge 1, Finland 1)
Forhandlere: Danmark 174, Sverige 142, Norge 38, Finland 44)

m
       
St. Hippolyt-lastbilen ved VM for islandske heste i Herning 2015
St. Hippolyt-lastbilen ved VM for islandske heste i Herning 2015

Kontakt