Gratis rådgivning af St. Hippolyts dyrlæge

Jórun Sumberg-Olsen
Jórun Sumberg-Olsen

Som rådgiver i særlige veterinære spørgsmål har vi tilknyttet
Jórun Sumberg-Olsen


Jórun kan konsulteres for råd og vejledning om foder/fodring og om de forholdsregler, som skal træffes med egen dyrlæge, der altid skal være koblet ind som behandlende veterinær.

Med udgangspunkt i hestens tilstand - sædvanligvis på basis af den diagnose, som din egen dyrlæge har stillet - kan Jórun give råd om, hvilke Hippolyt-produkter, der vil være relevante, og hvad der skal tages hensyn til i den videre behandling. Evt. udgifter til blodprøver og laboratorieanalyser er for regning.


Skulle der være behov for veterinær assistance eller rådgivning, der falder uden for denne ordning, er det naturligvis altid muligt at kontakte Jórun direkte og aftale separat honorar herfor.

Jórun Sumberg-Olsen
Cand.med.vet. - dyrlæge
Ad hoc på email og telefon

tel. +45 2371 4457

Jeg har altid elsket dyr og heste har stået øverst på listen. Allerede som barn vidste jeg, at jeg ville være dyrlæge. Det var kontakten til dyrene og at ville hjælpe, som trak. Desuden har jeg altid observeret og været interesseret i kostens betydning for helbredet.
Også denne interesse opstod, da jeg var barn, og har nok været kædet sammen med, at jeg var multiallergiker, og der var flere typer fødevarer, jeg ikke måtte få. Jeg kunne godt mærke, at nogle fødevarer var dårlige for mig.
Det har jeg vendt om, således at når noget kan være dårligt, så må der også være noget der kan være godt. Heldigvis kom jeg af med min allergi – ellers var jeg aldrig blevet dyrlæge.

Jeg blev dyrlæge i januar 1987, og allerede i 1989 tog jeg min første uddannelse på den alternative vej. Jeg blev certificeret akupunktør på dyr, og tog en stor uddannelse for dyrlæger indenfor en organisation, der hedder IVAS.
Siden har jeg fulgt det op med kurser samt en human akupunkturuddannelse. Jeg har også berørt andre sider af den alternative behandling og har bl.a. uddannelse i osteopathi og indirekte osteopathi.
Også den kostmæssige side af helbredet har hele tiden haft min store interesse, og jeg har læst og opsøgt viden om dette emne rundt omkring.
Understøttende i mine akupunkturbehandlinger begyndte jeg at bruge nogle af Hippolyts produkter som led i behandlingen og så den store effekt, det gav.
Dette gjorde, at jeg selv har opsøgt viden om St. Hippolyts produkter og produktionsmetoder, og det faldt helt i tråd med min egen livsholdning.
Jeg købte min første islænder i 1997. Hun er danskfødt og kløede sin lange man helt af og fik sår. Jeg var i første omgang ikke interesseret i at give hende medicin, men valgte at lægge hendes fodring om med Hesta Mix Müsli som tilskudsfoder. Og det gav resultater: Hun har ikke været syg siden!
Min interesse for foders indvirkning på hestens helbred blev yderligere skærpet, og jeg har nøje observeret og studeret det siden. Nu har jeg i alt 8 islandske heste!
Når man uddanner sig alternativt, får man et holistisk syn på sundhed og sygdom. Den alternative indgangsvinkel er en stor hjælp – et must for mig, når jeg skal rådgive i fodring af heste.
Det er meget givende at kunne hjælpe heste til bedre sundhed, at kunne arbejde sammen med andre dyrlæger og understøtte helbredelse gennem foderomlægning og tilførsel af målrettede tilskud.

Jeg har været tilknyttet St. Hippolyt Danmark A/S siden 1998, og jeg har således et meget indgående kendskab til alle produkterne og de muligheder der er.

Jeg kan kontaktes pr. tel. +45 2371 4457 og pr. mail for råd og vejledning.

Islandske heste
Islandske heste

Kontakt