Nyhedsbrev - Betingelser

Nyhedsbrevsbetingelser hos St. Hippolyt
Ved oprettelse af et e-mail-abonnement hos os accepteres, at vi udsender nyhedsbreve til den opgivne e-mail-adresse. I nyhedsbrevene deler vi vores viden med dig. Udgangspunktet er aktuelle produkter, relevante problemstillinger, rabatter, messer, tip og tricks osv. Servicen er elektronisk baseret, som betyder at du som medlem får information på e-mail. Nyhedsbrevet er gratis.

Indsamling af data
Du giver samtykke til, at St. Hippolyt registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Oplysningerne indsamles alene til internt brug.

Afmelding af e-mail-abonnement.
Dit e-mail-abonnement kan til enhver tid afmeldes, og alle oplysninger forbundet til e-mail-abonnementet slettes. Det kan foretages direkte fra de udsendte nyhedsbreve.

Dine rettigheder
Tilmeldtes rettigheder i forbindelse med St. Hippolyts behandling af personoplysninger følger loven om behandling af personoplysninger, og tilmeldte har til enhver til mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger St. Hippolyt har registreret. Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand.
St. Hippolyt følger markedsføringsloven og herunder reglerne om god markedsføringsskik.
Læs mere på www.datatilsynet.dk

Adresse og kontakt på dataansvarlig
St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7
7330 Brande
Danmark

Telefon: 70 20 53 44Kontakt