Kolik hos heste

Hvordan opstår kolik hos heste?

Af Malene Skjoldborg Jørgensen, cand. agro.

Kolik er ikke en specifik diagnose, men en fælles betegnelse for symptomer, der alle er relateret til mave-tarmkanalen og dermed dækker over mere end 40 forskellige diagnoser. Forsøg har endda vist, at der i 81 % af koliktilfælde ikke stilles en specifik diagnose.

Den største risikofaktor er foderændringer af både grovfoder, kraftfoder samt mængden. Dette skyldes mikroorganismernes tilpasning til et nyt miljø i bagtarmen.

Flere faktorer spiller ind på udviklingen af kolik, og der er ligeledes flere faktorer som man, som hesteejer, kan have i mente for at undgå udviklingen af kolik.

Symptomer på kolik hos heste

 • Manglende eller nedsat ædelyst
   
 • Hesten ser mod maven
   
 • Sparker mod maven
   
 • Ruller sig
   
 • Smider sig
   
 • Sveder
   
 • Høj puls
   
 • Manglende afføring
   
 • Diarré

   

 

 

Årsager til kolik hos heste

 

 

 • For lille mængde grovfoder
   
 • Høj tildeling af kraftfoder
   
 • Foderændringer
   
 • For høj stivelsesandel i kraftfoderet
   
 • Ringe hygiejne
   
 • For lille vandindtag
   

 

Forebyggelse af kolik hos heste

 Grovfoder


Grovfoder stimulerer de peristaltiske bevægelser i tarmsystemet og sørger for et flow ned gennem tarmen samt forhindrer et fald i pH i bagtarmen

 

 • Foderrationen skal bestå af minimum 50% grovfoder og gerne 70-80% fordelt på mange måltider
   
 • Undgå længere perioder uden forder – det samme gælder for tildelingen af græs
   
 • Tildeling min. 1,5-2 kg TS (tørstof) pr. 100 kg kropsvægt dagligt
   
 • Lad ikke hesten gå mere end 4-5 timer uden grovfoder/græs
   
 Vand


Undersøgelser har vist, at heste uden adgang til vand øger risikoen for udvikling af kolik

 

 • Hesten skal altid have adgang til frisk vand
   
 • Tildel eventuelt lunkent vand i vinterperioden for at sikre et optimalt vandindtag
   
 • Tildel hesten et dagligt produkt, der kan opblødes i vand
   
 • En hest drikker mellem 5-7 liter vand pr. 100 kg kropsvægt dagligt
   
 • Præstationshestens behov stiger til 10-12 liter vand pr. 100 kg kropsvægt dagligt pga. fordampning (sved)
   
 • Tjek vandkoppen; den skal give mellem 8-10 liter i minuttet – rigtig mange vandkopper giver ikke nok
   
 • Tjek din hests vandindtag ved at tildele den to spande vand. En hest vil som regel hellere drikke af en ny spand vand end tømme en anden spand vand
   
 Foderændring


Den største risikofaktor for udvikling af kolik er foderændringer - både inden for grovfoder og kraftfoder.
Risikoen for udvikling af kolik øges med op til 10 gange inden for de første to uger efter et foderskift
 

 

 • Langsom overgang ved en foderændring, således at mikroorganismerne i bagtarmen langsomt tilvænnes
   
 •  Brug gerne 14 dage på et foderskifte
 Kraftfoder


Tildelingen af store mængder kraftfoder (2,5-5 kg) øger risikoen for udvikling af kolik.
Ligeledes hvis kraftfoderet indeholder en stor mængde stivelse øges risikoen
 

 

 • Kraftfoder skal tildeles i små mængder ad gangen
   
 • Tildel ikke mere end 1 g stivelse pr. kg kropsvægt pr. måltid
   
 • Tildel max 300 g pr. 100 kg kropsvægt pr. måltid
   
 • Tildel max 2 g stivelse pr. kg kropsvægt pr. dag
   
 Foderets kvalitet


Forsøg har vist, at ringe hygiejnisk kvalitet af ernæringen øger risikoen for udvikling af kolik, da blandt andet skimmelsvampe ødelægger mikrofloraen i bagtarmen
 

 

 • Tilbyd kun hesten foder, hvor den hygiejniske kvalitet er i orden
   
 • Hvis hygiejnen af græsset er ringe på folden, så tilbyd hesten et mere velsmagende foder 
   

Kontakt