Sur stråle hos heste

Hvordan opstår sur stråle hos heste

Udarbejdet af: Carina Beblein, trainee, stud. agrobiologi med speciale i husdyr, for St. Hippolyt

Sur stråle er en forrådnelse af strålefugen i hoven, typisk forårsaget af bakterien Fusobacterium necrophorum (Petrov and Dicks, 2013).

Sur stråle kan også skyldes andre bakterier og svampe. Bakterierne lever i et iltfrit miljø, og det er bl.a. derfor, bakterien trives i en strålefuge, som ikke er passet optimalt. Manglende hovpleje resulterer i iltfattigt miljø. Bakterierne danner svovlforbindelser, der er med til at give den sure lugt, som er karakteristisk for sur stråle. Halthed i forbindelse med sur stråle kan forekomme.

Symptomer på sur stråle hos heste- Hoven udskiller en karakteristisk, sur lugt

- Forrådnelsen starter oftest i strålefugen og kan efterfølgende brede sig ud over hele strålen

- Hornet er sortfarvet

- Strålefugen kan være dyb

- Hesten er ofte urent gående

Årsager til sur stråle hos heste

Figur 1. Skematisk oversigt over potentielle årsager til surstråle. Årsager er taget fra kilden: (Loving, 2008)
Figur 1. Skematisk oversigt over potentielle årsager til surstråle. Årsager er taget fra kilden: (Loving, 2008)

- Hesten går på mudrede folde

- Boksmiljøet er vådt og surt, hvilket giver gode vækst betingelser for bakterier

- Manglende hovrens kan resultere i iltfrit miljø

- Manglende beskæring

- Dårlig hovkvalitet kan øge risikoen for sur stråle

Forebyggelse af sur stråle hos heste

En sund og stærk hov har mindre risiko for at udvikle sur stråle. En sund hov opnås ved at sikre, at hoven får tildelt de næringsstoffer, den kræver.
Hoven har et stort behov for B-vitaminer, svovl, selen, zink, kobber, kisel og aminosyrer. Det er derfor vigtigt, at især disse næringsstoffer er tilgængelige for hesten, og at fordøjelsen af de forskellige næringsstoffer er optimal, så hesten kan udnytte så mange af næringsstofferne i det tildelte foder som muligt.
En sund tarmflora er forudsætningen for en god fordøjelse, og derfor er en sund tarmflora altafgørende for at opnå god hovkvalitet.

 

 

 Kraftfoder

 Tildeling af et afbalanceret kraftfoder,
 som dækker hestens vitamin- og
 mineralbehov er basen for en sund og
 stærk hov

 

  • En balanceret tildeling af vitaminer og mineraler er med til
    at sikre, at hesten optager de næringsstoffer, som hoven har brug

  • Jo højere kvalitet af kraftfoderet, jo mere naturlige kilder af
    vitaminer og mineraler, jo bedre er udnyttelsen af
    komponenterne hos hesten

 Grovfoder (hø/wrap)

 Tildeling af grovfoder har en positiv effekt
 på tarmfloraen og er med til at hæve pH i
 tarmen

  

 • Tildel rigelige mængder af grovfoder

 • Vær opmærksom på kvaliteten af grovfoderet (undgå toksiner,
   fejlgæring)

 • Tildel grovfoder før kraftfoder. Herved øges foderudnyttelsen,
   og tarmfloraen forbedres, og derved får hoven de næringsstoffer,
   den skal bruge

 Miljø

 Et tørt og godt stald- og foldmiljø mindsker
 risikoen for sur stråle

 

 • Surt og vådt boksmiljø fremmer væksten af bakterier
   og øger derved risikoen for sur stråle

 • Ammoniak er med til at svide huden og derved give adgang
   til bakterier

 • Mudrede folde; hvis mudderet ikke renses ud af hoven, 
   opstår et iltfattigt miljø, som er favorabelt for vækst af de
   skadelige bakteriernes vækst

 Hovpleje

 Optimal hovpleje sikrer hovens sundhed

 

 • Regelmæssig beskæring sikrer hovens sundhed

   Hovrens er vigtig for at sikre ilt til hoven

 

Hesten har sur stråle

Det er vigtigt at se på hele fodringen af hesten, men har hesten fået sur stråle, skal fokus ligge på optimering af tarmfloraen. Tarmfloraen optimeres gennem tildeling af Irish Mash eller Glyx-Mash. Hvilket produkt, der skal anvendes, afhænger af den enkelte hest. Efterfølgende skal der ses på grovfodertildelingen, både mængde og kvalitet, da det også spiller en væsentlig rolle iht. forbedring af tarmflora og giver derved en forbedret foderudnyttelse.
Der skal herefter sættes ind på, at hesten får tildelt et passende grundfoder, hvor hestens behov for vitaminer og mineraler er dækket. Kvaliteten af vitaminer og mineraler har indflydelse på, hvor meget hesten kan optage af dem. Her er det at foretrække så naturlige kilder som muligt for at højne optaget af næringsstofferne.

For at kickstarte processen og få et hurtigere resultat kan tilskuddet Ungulat tildeles som en kur (40g pr. 100 kg hest dagligt). Efter 6 uger vil der normalt være et mærkbart resultat. Det anbefales, at kuren tildeles i minimum 3 måneder for at grundfæste væksten af det sunde og stærke hov. Nogle heste er særligt udsatte og tilbagefald er en risiko. I sådanne tilfælde kan et dagligt supplement på 300 g Irish Mash eller Glyx-Mash gives.

Referencer
Petrov, K. K., and Dicks, L. M. T. (2013). Fusobacterium necrophorum, and not Dichelobacter nodosus, is associated with equine hoof thrush. Veterinary Microbiology 161, 350-352.

Loving, N. S. (2008). Thrush Diagnosis and Treatment. The Horse.

Kontakt