Corona - St. Hippolyt tager situationen alvorligt

Mandag 30.03.2020 er vi nu alle to uger inde i den fælles kamp mod spredning af coronavirussen. Der kommer løbende retningslinjer fra vore forskellige myndigheder, og vi retter os selvfølgelig fuldt og helt efter de anvisninger, vi modtager.

Det gælder både i Danmark, Norge og Finland, idet vi retter os efter de individuelle landes anvisninger. De svenske myndigheder har valgt en mindre restriktiv linje end de øvrige skandinaviske lande. Vi har dog valgt at bede vore konsulenter undlade udkørende aktiviteter, idet vi ikke på nogen måde ønsker at medvirke til spredning eller løbe nogen risiko for, at vore medarbejdere bliver syge.

På Møllen i Tyskland produceres der stadig i fuldt omfang, og der er ikke mangel på nogen af de råvarer, der indgår i de forskellige blandinger.

Det betyder således, at vi stadig har sikre forsyninger, og der er ikke nævneværdige problemer med at få transporteret varerne op til vort lager og ud til vore kunder. Den sydlige del af Finland lukkes dog fra i dag, hvilket kan betyde længere transporttid pga. kontroller ved grænsen.

For Norges vedkommende har der været en del aflysninger af færger, der normalt benyttes for godstransport mellem Danmark og Norge. Det har medført øgede omkostninger til fragt, ligesom den norske krone har været igennem i voldsomt fald. Disse to faktorer har således nødvendiggjort en justering af de norske priser, der trådte i kraft allerede den 24.03.2020. Dette vil forhåbentlig være en kort, midlertidig ændring, som vil blive rullet tilbage, så snart situationen er tilbage til normalen

Hos St. Hippolyt følger vi naturligvis udviklingen tæt og vil holde jer orienteret, hvis nye tiltag kommer til at påvirke vores daglige drift og leverancer. Vores konsulenter har iværksat en række forskellige nye tiltag, der sikrer, at vores informationsarbejde ikke stopper, selv om konsulenterne ikke har lov at færdes ude blandt jer forhandlere og kunder.

Følg med på nyhedsbrevene og Facebook. Vi arbejder også med forskellige tekniske løsninger, det vender vi tilbage til senere.

Vi håber, vi snart får normale tilstande igen – indtil da:
Hold humøret oppe, alle!

Kontakt